Tuesday, July 31, 2012

அக்னிப்பூவே!வந்தனம் !அக்னிப்பூவே!வந்தனம் !

தென்றல் தாங்கிவர,கங்கை வாங்கித்தர,
கன்னியர் வளர்த்த அக்னிப்பூவே!
மன்றாடி மைந்தா!குன்றாடுங்கந்தா!
வந்தனம்!அமரர் படைக்கோவே!

புனலணியும் அரனின் அனல்விழிப்பொழிலில் 
         அரும்பிய ஞானக் கனற்போதே !
உனைப்பணிந்திடுவோர் மன இருள்தன்னை 
          மாய்த்திட வருவாய் மயில்மீதே! 

தென்றல் தாங்கிவர,கங்கை வாங்கித்தர,
கன்னியர் வளர்த்த அக்னிப்பூவே!
மன்றாடி மைந்தா!குன்றாடுங்கந்தா!
வந்தனம்!அமரர் படைக்கோவே!

நிலவணியும் நிமலன் நங்கையுறவின்றி
            விழியால் படைத்த அதிசயமே  !
கலியுக வரதா!மலரடி தொழுதோம்;
           அகற்றிடுவாய் எங்கள் பவபயமே!

தென்றல் தாங்கிவர,கங்கை வாங்கித்தர,

கன்னியர் வளர்த்த அக்னிப்பூவே!
மன்றாடி மைந்தா!குன்றாடுங்கந்தா!
வந்தனம்!அமரர் படைக்கோவே!


Tuesday, July 24, 2012

மயிலே!மனமார்ந்த நன்றி!மயிலே!மனமார்ந்த நன்றி!
( "தீராத விளையாட்டுப் பிள்ளை " மெட்டு )


மயிலே! உனக்கு மிகவும்  நன்றி,--நாங்கள்
தவிக்கிறோம் உனைப்புகழத் தகுந்தசொல் இன்றி.[.மயிலே....]

கனிக்காக உன்மேல்புவி பவனி ...வந்த
கந்தன் கனிகிட்டாமல் சினந்தாண்டியாகி ,
தென்பழநிமலையில் எழுந்தருளி ...தமிழ்த்
தெய்வமாய்த் தமிழர்க்கு அருளவழிசெய்த

மயிலே உனக்கு மிகவும் நன்றி!

 பழனியிலே ஆண்டிக்கோலம்,..ஸ்வாமி

மலையிலே ஓங்காரம் விளக்குங்குருக்கோலம் ,
செந்தூரில் சிவபூஜைக்கோலம் ...என்று
கந்தனின் கோலம்பல காணவழிசெய்த

 மயிலே உனக்கு மிகவும் நன்றி!

 குன்றத்தில் சுரமகள் கணவன் ,..குறக்

கன்னியுடன் பழமுதிர்ச்சோலையில் முனிவன் , 
தணிகையில் வள்ளியின் துணைவன்,--என்று
குகனின் எழிற் கோலம்பல காணவழிசெய்த


மயிலே உனக்கு மிகவும் நன்றி,--நாங்கள்

தவிக்கிறோம் உனைப்புகழத் தகுந்தசொல் இன்றி.
மயிலே மனமார்ந்த நன்றி!!--வண்ண
மயிலே மனமார்ந்த நன்றி!!--தோகை
மயிலே மனமார்ந்த நன்றி!!

மனமார்ந்த நன்றி!!Saturday, July 14, 2012

அருந்து ஆறெழுத்தெனும் மருந்து !

                   
அருந்து ஆறெழுத்தெனும் மருந்து !
(சுப்பு ஐயா கீழுள்ள லிங்கில் பாடுவதைக் கேட்கவும்)
http://www.youtube.com/watch?v=dJpN5oNH_kA&feature=em-share_video_user

http://www.youtube.com/watch?v=wofBs1SDGzU&feature=youtu.be


ஓம்சரவணபவா சரணம் ,ஓம்சரவண பவா சரணம்,
ஓம்சரவண பவா,ஓம்சரவண பவா,ஓம்சரவண பவா சரணம்,
ஓம்சரவண பவா,ஓம்சரவண பவா,ஓம்சரவண பவா சரணம்

கனிகிட்டாத காரணத்தாலே
சினந்ததுபோலொரு லீலைசெய்து
அனைத்தும் துறந்து ஆண்டிக்கோலம்
புனைந்த பழநிபாலா!


ஓம்சரவண பவா,ஓம்சரவண பவா,ஓம்சரவண பவா சரணம் ,
ஓம்சரவண பவா,ஓம்சரவண பவா,ஓம்சரவண பவா சரணம்,
பரமனுந்திருவாய் மூடியே உந்தன்
விரைகழலருகே வினயமாய் அமர ,
பிரணவம் விளக்கி சிவகுருவான
ஏரகஸ்வாமிநாதா!


ஓம்சரவண பவா,ஓம்சரவண பவா,ஓம்சரவண பவா சரணம் ,
ஓம்சரவண பவா,ஓம்சரவண பவா,ஓம்சரவண பவா சரணம்,
அரிமகள் அம்ருதவல்லியாய்ப்பெருந்தவம்
புரிந்தே இந்திரன்மகளாய்ப்பிறந்த
சுரகுஞ்சரியை நன்மணங் கொண்ட

திருப்பரங்குன்றக் குமரா!


ஓம்சரவண பவா,ஓம்சரவண பவா,ஓம்சரவண பவா சரணம் ,
ஓம்சரவண பவா,ஓம்சரவண பவா,ஓம்சரவண பவா சரணம் ,

எழில்மிகு குறமகள் வள்ளியின்முன்னே

கிழமுனிவரின் வேடத்தில் வந்து
பழகியே பற்பல லீலைகள் புரிந்த
பழமுதிர்ச் சோலை வேலா!


ஓம்சரவண பவா, ஓம்சரவண பவா,ஓம்சரவண பவாசரணம் ,
ஓம்சரவண பவா,ஓம்சரவண பவா,ஓம்சரவண பவா சரணம் ,

திருமால்செல்வி சுந்தரவல்லியாய்

அருந்தவம்புரிந்து குறமகளாய் மறு
பிறவி எடுத்த வள்ளியை  மணந்த
திருத்தணிகை முருகா!


ஓம்சரவண பவா,ஓம்சரவண பவா,ஓம்சரவண பவாசரணம்
ஓம்சரவண பவா,ஓம்சரவண பவா,ஓம்சரவண பவா சரணம் ,

ஆறெழுத்துள்ள உன்பேர்ஜெபிப்போர்க்கு

நீறுடன் பன்னீரிலைதனையருளி
தீராநோய்களைத் தீர்த்தருள்புரியும்
சீரலைவாய் முருகா!


ஓம்சரவண பவா,ஓம்சரவண பவா, ஓம்சரவண பவாசரணம்
ஓம்சரவண பவா,ஓம்சரவண பவா,ஓம்சரவண பவா சரணம் ,

Tuesday, July 10, 2012

வேலவா!வா!!வேலவா!வா!!

கந்தன் என்றால் கருணை வடிவம்;

கார்த்திகேயன் காக்கும் தெய்வம்;
குமரன் அவனைக் கும்பிட்டு தினம்
கூவி அழைப்போம்;கூடி அழைப்போம்.


கந்தா........கடம்பா.....முருகா.... கதிர்வேலா!


ஆலவாயானுக்கு ப்ரணவப்பொருள் சொன்ன
வேலவா!வடி வேலவா!
கோல மயிலேறி ஞாலம் வலம் வந்த
பாலனே!எனை ஆளவா!

கந்தா........கடம்பா.....முருகா.... கதிர்வேலா!


அமரரைக்காக்க அசுரரைத்துணித்த
குமரேசா! வள்ளி மனவாசா !
தில்லை நடம் செய் கனக சபேசனின்
பிள்ளையே ! எனை ஆள வா!


கந்தா........கடம்பா.....முருகா.... கதிர்வேலா!


மண்ணிலுதிர்த்த பழங்களை ஊதி
உண்ணச்சென்ற அவ்வைப்பாட்டியை
"பழம் சுடுதோ?"என்று குறும்பாய் வினவிய
குழந்தையே ! எனை ஆள வா!


கந்தா........கடம்பா.....முருகா.... கதிர்வேலா!
"சரவணபவா" என்று தூய மனத்தோடு
ஒரு முறையே அழைத்தாலும்
சிறு குறையுமின்றி காத்தருள் புரிந்திடும்
கருணாகரா! எனை ஆள வா!

கந்தா........கடம்பா.....முருகா.... கதிர்வேலா!

Saying of the Day

There was an error in this gadget